0
Liikevaihto, milj. €
0
Asiakasomistajia
0
Henkilökuntaa
0
Toimipaikkoja

HOK-Elanto-konsernin liikevaihto
ja liiketulos toimialoittain

HOK-Elannon
toimialue

HOK-Elannon arvot

Osaava henkilökunta

 • HOK-Elanto työllistää suoraan yli 6 000 ihmistä
 • Monikulttuurisuus ja -muotoisuus
 • Monipuolisia tehtäviä ja etenemismahdollisuuksia

Kyky muuttua

 • Väestö kasvaa
 • Digitaalisia palveluita kaivataan
 • Metropolialue elää vuorokauden ympäri

Vastuullisuus

 • Yhteiskunnan hyväksi
 • Kiertotalouden puolesta
 • Eettisyyttä arjessa vuoden ympäri

Tulos turvaa tulevaisuutemme

Henkilökunnan ja toimipaikkojen määrä,
liikevaihto ja sen kehitys 31.12.2017

Suomen suurin osuuskauppa tuo palvelut lähellesi – silloin kun sinä haluat. HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa ja yksi alueensa tärkeimmistä työllistäjistä. Sillä on yli 320 toimipaikkaa ja töissä noin 6000 tekijää. Kattava myymälä- ja ravintolaverkosto palvelee jopa ympäri vuorokauden. Omistajana keräät parhaat edut ostoksistasi.

Osuuskaupan hallinto valitaan demokraattisesti

HOK-Elanto on jäsentensä omistama ja hallitsema osuuskunta. Omistajat vaikuttavat osuuskunnan hallintoon neljän vuoden välein järjestettävissä edustajiston vaaleissa. Viimeksi vaalit järjestettiin huhtikuussa 2016.

HOK-Elannon johtoryhmä

Veli-Matti Liimatainen
toimitusjohtaja

Juha Ilvonen
suunnittelujohtaja, toimitusjohtajan sijainen

Tuomas Ahola
viestintä- ja markkinointijohtaja

Jouko Heinonen
toimialajohtaja, ravintolat (1.8.2018 asti)

Lassi Juntunen
toimialajohtaja, Prisma, Kodin Terra, ABC ja verkkokauppa

Jyrki Karjalainen
kiinteistöjohtaja

Antero Levänen
henkilöstöjohtaja

Kimmo Nikula
toimialajohtaja, market- ja tavaratalokauppa, hautaus- ja lakipalvelu

Laura Oja
talousjohtaja

Henriikka Puolanne
toimialajohtaja, ravintolat (1.8.2018 alkaen)

Edustajisto

HOK-Elannon edustajistoon valitaan vaaleilla 60 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista.

 • Zahra Abdulla
 • Outi Alanko-Kahiluoto
 • Sini Alén
 • Maija Anttila
 • Pentti Arajärvi
 • Sirpa Asko-Seljavaara
 • Harry Bogomoloff
 • Arto Bryggare
 • Mika Ebeling
 • Tarja Eklund
 • Laura Finne-Elonen
 • Tuula Haatainen
 • Yrjö Hakanen
 • Juha Hakola
 • Timo Harakka
 • Rakel Hiltunen
 • Arja Juvonen
 • Jukka Järvinen
 • Antti Kaikkonen
 • Seppo Kanerva
 • Pasi Karttunen
 • Pia Kauma
 • Kimmo Kiljunen
 • Marjo Kinnunen
 • Dan Koivulaakso
 • Paula Kokkonen
 • Irina Krohn
 • Merja Kuusisto
 • Sirkka-Liisa Kähärä
 • Kalle Könkkölä
 • Timo Laaninen
 • Jussi Larmo
 • Antero Laukkanen
 • Samuli Laurikainen
 • Leena Luhtanen
 • Björn Månsson
 • Marika Niemi
 • Irja Nieminen
 • Mika Niikko
 • Vaula Norrena
 • Jukka Nurminen
 • Sara Paavolainen
 • Jaana Pelkonen
 • Terhi Peltokorpi
 • Riitta Prusti
 • Sirpa Puhakka
 • Mari Rantanen
 • Pekka Reinikainen
 • Suvi Rihtniemi
 • Merike Rinne
 • Wille Rydman
 • Harri Saksala
 • Sari Sarkomaa
 • Kaarina Suonperä
 • Jouni Särkijärvi
 • Erkki Tuomioja
 • Kari Uotila
 • Raija Vahasalo
 • Sinikka Vepsä
 • Johanna Värmälä

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto valvoo HOK-Elannon hallintoa ja toimintaa, joita hallitus ja toimitusjohtaja hoitavat. Se vahvistaa osuuskaupan keskeiset strategiat ja taloudelliset kokonaistavoitteet, päättää toiminnan ja organisaation olennaisista muutoksista, valitsee osuuskaupan hallituksen ja nimittää toimitusjohtajan. HOK-Elannon hallintoneuvostossa on 18 jäsentä, joista henkilöstö on nimennyt kaksi. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Jorma Bergholm, puheenjohtaja
Ben Zyskowicz, 1. varapuheenjohtaja
Kari Uotila, 2. varapuheenjohtaja
 • Sini Alén
 • Arto Bryggare
 • Juha Hakola
 • Timo Harakka
 • Seppo Huhta
 • Kimmo Kiljunen
 • Irina Krohn
 • Merja Kuusisto
 • Piia Kuusniemi
 • Sirkka-Liisa Kähärä
 • Reija Laitinen
 • Björn Månsson
 • Marika Niemi
 • Heli Puura
 • Lea Saukkonen

Hallitus

Hallitus edistää HOK-Elannon etua ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen, hallintoneuvoston vahvistaman ohjesäännön sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hallitus vastaa osuuskaupan liiketoiminnan menestyksellisyydestä. Hallitus päättää keskeiset strategiat ja tavoitteet, investoinnit, taloudelliset vuositavoitteet ja toimintasuunnitelmat sekä johtaa ja valvoo operatiivista liiketoimintaa. HOK-Elannon hallituksessa on toimitusjohtajan lisäksi kuusi hallintoneuvoston nimittämää jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi.
puheenjohtaja
Veli-Matti Liimatainen, toimitusjohtaja

Jaakko Aspara, professori
Tuula Entelä, oikeustieteen kandidaatti
Taru Keronen, kauppatieteen maisteri
Pekka Laaksonen, kauppatieteen maisteri
Sallamaari Muhonen, viestintäkonsultti
Markku Uitto, toimitusjohtaja

Bitnami