0
Liikevaihto, milj. €
0
Asiakasomistajia
0
Henkilökuntaa
0
Toimipaikkoja

HOK-Elanto-konsernin liikevaihto
ja liiketulos toimialoittain

HOK-Elannon
toimialue

Osaava henkilökunta on ylpeytemme aihe

Suomen suurin osuuskauppa tuo palvelut lähellesi – silloin kun sinä haluat

HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa ja yksi alueensa tärkeimmistä työllistäjistä. Sillä on noin 340 toimipaikkaa ja töissä noin 6000 tekijää. Kattava myymälä- ja ravintolaverkosto palvelee jopa ympäri vuorokauden. Omistajana keräät parhaat edut ostoksistasi.

Osuuskaupan hallinto valitaan demokraattisesti

HOK-Elanto on jäsentensä omistama ja hallitsema osuuskunta. Omistajat vaikuttavat osuuskunnan hallintoon neljän vuoden välein järjestettävissä edustajiston vaaleissa.

HOK-Elannon johtoryhmä

Veli-Matti Liimatainen
toimitusjohtaja
Juha Ilvonen
suunnittelujohtaja; toimitusjohtajan sijainen
Tuomas Ahola
viestintä- ja markkinointijohtaja
Lassi Juntunen
toimialajohtaja; Prisma, Kodin Terra, ABC ja verkkokauppa
Jyrki Karjalainen
kiinteistöjohtaja
Antero Levänen
henkilöstöjohtaja
Kimmo Nikula
toimialajohtaja; market- ja tavaratalokauppa, hautaus- ja lakipalvelu
Laura Oja
talousjohtaja
Henriikka Puolanne
toimialajohtaja; ravintolat

Edustajisto

HOK-Elannon edustajistoon valitaan vaaleilla 60 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista.
Jäsenet 2016–2020 >

 

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto valvoa HOK-Elannon hallintoa ja toimintaa, joita hallitus ja toimitusjohtaja hoitavat. Se vahvistaa osuuskaupan keskeiset strategiat ja taloudelliset kokonaistavoitteet, päättää toiminnan ja organisaation olennaisista muutoksista, valitsee osuuskaupan hallituksen ja nimittää toimitusjohtajan. HOK-Elannon hallintoneuvostossa on 18 jäsentä, joista henkilöstö on nimennyt kaksi. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta.
Jäsenet 2020 >

Hallitus

Hallitus edistää HOK-Elannon etua ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen, hallintoneuvoston vahvistaman ohjesäännön sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hallitus vastaa osuuskaupan liiketoiminnan menestyksellisyydestä. Hallitus päättää keskeiset strategiat ja tavoitteet, investoinnit, taloudelliset vuositavoitteet ja toimintasuunnitelmat sekä johtaa ja valvoo operatiivista liiketoimintaa. HOK-Elannon hallituksessa on toimitusjohtajan lisäksi kuusi hallintoneuvoston nimittämää jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi.
Jäsenet 2020 >


Lisätietoa HOK-Elannon vaaleista, hallinnosta sekä hallintoelimistä jäsenineen osoitteessa http://www.hok-elanto.fi/yrityksesta/hallinto/

Bitnami